Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
liczba pokoi
piętro
metraż
cena

e-mail: sprzedaz@acatom.pl, tel. (12) 655 41 16

Lokale usługowe

Rodzaj Nr r m Piętro r m Powierzchnia m2 r m Cena netto zł/m2 r m Cena łączna netto r m Cena łączna brutto r m Status r m Rzut
Lokal usługowy 89 10 44,89 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 01 parter 83,96 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 02 parter 101,89 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 03 parter 108,72 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 04 parter 122,09 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 05 parter 107,25 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 11 1 89,13 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 12 1 47,21 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 13 1 107,00 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 14 1 39,65 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 15 1 71,91 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 16 1 108,16 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LA 17 1 44,52 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LB 01 parter 157,02 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LB 02 parter 133,90 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LB 11 1 125,71 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LB 12 1 46,47 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LB 13 1 48,55 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LB 14 1 56,62 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LC 01 parter 184,94 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LC 02 parter 117,17 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LC 03 parter 61,86 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LC 11 1 59,37 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LC 12 1 45,03 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LC 13 1 111,16 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LC 14 1 94,85 - - - Sprzedane rzut
Lokal usługowy LC 15 1 71,07 - - - Sprzedane rzut

Skontaktuj się z nami

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Informujemy, że:

  • Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Acatom spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków, nr tel.: +48 12 378 41 05, e-mail: biuro@acatom.pl,

  • celem przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przesyłanie Państwu informacji handlowych, w tym informacji handlowych na temat zasad finansowania zakupu nieruchomości będących w ofercie Acatom spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

  • podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.05.2016 roku),

  • odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby zapewniające obsługę klienta Administratora oraz osoby właściwe merytorycznie dla treści Państwa zapytania,

  • podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do charakteru Państwa zapytania, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – do momentu wycofania udzielonej zgody,

  • przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia,

  • przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

  • podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz dla ewentualnego przesyłania Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane kontaktowe

ACATOM Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków

e-mail: biuro@acatom.pl

NIP: 6793096184
REGON: 122979788
KRS: 0000484563

 

Terenowe biuro sprzedaży mieszkań

Istnieje możliwość spotkania w inwestycji os. Na Lotnisku 1 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

W tej sprawie prosimy o kontakt pod nr tel.: 12-655-41-16

e-mail: sprzedaz@acatom.pl

tel. (12) 655 41 16